Terms & Conditions

Privacy Policy

Cookie Policy

DMCA

Shipping & Return

Warranty

Quality & Information Security Policy

Community guidelines

Recruitment Privacy Policy

Kokybės ir informacijos saugumo politika


 
Paskutinis atnaujinimas: 2024 m. balandžio 12 d.
 
UAB OBDeleven - sparčiai auganti inovatyvių technologijų kompanija. Įgyvendindami savo tikslą – suteikti kiekvienam vairuotojui lengvai naudojamus ir patikimus išmaniosios automobilio priežiūros įrankius, bei pasitelkdami savo vertybes – „vibe‘ą“, savininkiškumą, mokymąsi, komandinį darbą, ambiciją, sumanumą, sukūrėme profesionalų diagnostikos įrankį OBDeleven, kuris kiekvienam vairuotojui suteikia galimybę lengvai suprasti ir valdyti savo transporto priemonę per mobiliąją aplikaciją bei užtikrina mūsų vizijos – paversti OBDeleven pasaulyje pripažintu automobilio asistentu, keičiančiu požiūrį į transporto priemonių diagnostiką, naudojant patikimą, novatorišką technologiją, skirtą kiekvienam vairuotojui, įgyvendinimą.

Orientuodamiesi į klientą, darbuotojus, kitas suinteresuotąsias šalis ir prisiimdami savo, kaip vadovybės, įsipareigojimus, įskaitant resursų skyrimą, įmonėje įdiegėme prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 ir ISO/IEC 27001:2022 standartų reikalavimus.
 
Savo užsibrėžtų tikslų siekiame:
 
  • Aiškindamiesi ir įgyvendindami klientų, suinteresuotųjų šalių bei savo darbuotojų poreikius bei vertindami savo paslaugų suteikimo galimybes.
  • Analizuodami informacinių technologijų raidą, pritaikydami ir įdiegdami pažangiausius technologinius sprendimus savo veikloje.
  • Vykdydami ir įgyvendindami teisės aktų ir standartų reikalavimus.
  • Užtikrindami nuoseklų ir efektyvų neatitikčių, incidentų ir/ ar gautų rekomendacijų valdymą, o tuo pačiu ir reguliariai peržiūrėdami bei nuolatos tobulindami kokybės vadybos ir informacinio saugumo sistemą, politiką, tikslus ir kitus susijusius dokumentus (procedūras, taisykles ir kt.).
  • Sistemingai keldami visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, sudarydami jiems tinkamas darbo sąlygas ir įtraukdami į darbo veiklos tikslų, uždavinių formavimą bei kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemų priežiūrą ir tobulinimą.
  • Užtikrindami informacijos vientisumą, konfidencialumą ir prieinamumą bei su ja ir jos valdymu susijusio turto (technologijų), įskaitant pačios organizacijos turtą, saugumą.
  • Periodiškai vertindami, identifikuodami ir valdydami rizikas bei galimybes.
 
Sertifikatai
 
 
 
 
OBDeleven informacijos saugumo valdymo sistema atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA ISA) reikalavimus pagal TISAX vertinimo sistemą.
 
Vokietijos automobilių pramonės asociacija (Verband der Automobilindustrie, sutrumpintai VDA), papildydama ISO 27001, sukūrė informacijos ir kibernetinio saugumo standartą, atitinkantį automobilių pramonės reikalavimus. Šis standartas vadinamas TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) ir yra pripažįstamas visame pasaulyje, todėl taikomas ir užsienio tiekėjams, bendradarbiaujantiems su Vokietijos automobilių pramone. TISAX vertinimus atlieka akredituoti audito paslaugų teikėjai. Daugiau informacijos: https://enx.com/tisax