Czy mogę użyć kodu aktywacyjnego PRO/Ultimate subskrypcja  z innym urządzeniem OBDeleven? 


Do aktywacji funkcji PRO/Ultimate subskrypcja na koncie użytkownika niezbędny jest kod aktywacyjny PRO/Ultimate subskrypcja . Oznacza to, że jest on przydzielany jednemu, unikalnemu kontu użytkownika i nie wpływa na urządzenia OBDeleven. Jeżeli zgubiono urządzenie, można kupić nowe bez licencji PRO/Ultimate subskrypcja i używać z istniejącym kontem, na którym licencja jest aktywna.