Czym jest urządzenie OBDeleven?


Urządzenie OBDeleven to małe i wyjątkowe narzędzie diagnostyczne, które łączy się z obsługiwanymi pojazdami przez Bluetooth. Urządzenie łączy się z gniazdem diagnostycznym OBD-II, które jest łatwo dostępne pod kierownicą.

Urządzenie pozwala na:

Diagnostykę

Odczyt kodów

Usuwanie usterek

Korzystanie z aplikacji

I NIE TYLKO...