Kiedy wersja iOS PRO będzie gotowa?


iOS PRO jest obecnie rozwijany i będzie udostępniany na bieżąco (kwartalnie) wraz z wprowadzaniem nowych funkcji PRO. Nowo dodane funkcje będą uaktywniane automatycznie po każdej aktualizacji aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, aby sprawdzić stan prac nad rozwojem iOS PRO.