Jak dodać urządzenie i połączyć je z samochodem?


– Przejdź do „Ustawienia” (Android) lub „Inne” (iOS) i wybierz „Urządzenia”

– Wciśnij ikonę „+”

– Wybierz z listy opcję „OBDeleven 2”.  

– Wciśnij „Połącz” z ekranu głównego