Czy firma działa zgodnie z normami ISO?


Voltas IT działa zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 27001 w celu spełnienia wymagań klientów oraz wypełnienia wymagań prawnych. 

Norma ISO 9001 określa wymagania wobec firmy ukierunkowane na wykazanie, że w firmie stosuje skuteczny system zarządzania jakością, jak również że firma konsekwentnie oferuje jakościowe produkty.

ISO 27001 to uznana na całym świecie norma, w ramach której firmy zachęcane są do wdrażania i utrzymywania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.