Porównaj plany i znajdź odpowiedni dla siebie. Stworzyliśmy 3 różne opcje dla różnych użytkowników

BASIC

ULTIMATE

Funkcje

GOTOWE APLIKACJE

Opłacane kredytami OBDeleven

Opłacane kredytami OBDeleven

Bez limitu

SFD odblokowany

Automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie numeru VIN

Pełne skanowanie

Odczyt i czyszczenie kodów problemów diagnostycznych ze wszystkich jednostek sterujących

Dane na żywo

Obserwacja stanu akumulatora

Wskaźniki 

Informacje o pojeździe

Odczyt informacji o jednostce sterującej

Historia podłączanych samochodów

Garaż

Udostępnianie rejestrów danych diagnostycznych poprzez e-mail

Wyszukiwanie kodów silnika, elementów wyposażenia i awarii

Instrukcje obsługi

Informacje z podrzędnych jednostek sterujących 

Wykresy 

Test wyjść 

Zaawansowana identyfikacja UDS

Kreator instrukcji obsługi

Historia kopii zapasowych i programowania samochodu

Kodowanie / długie kodowanie

Adaptacja / Długa adaptacja

Ustawienia podstawowe

Stop-klatka z kodem problemu

Resetowanie jednostki sterującej (UDS) 

Kod błędu stop-klatki 

Automatyczne kodowanie bramy

Kodowanie II

Lista instalacji bramy 

Zabezpieczenia dostępu

Baza danych bezpieczeństwa

Zmiana usługi diagnostycznej

Znajdowanie danych logowania

Kreator etykiet kodujących

Kreator etykiet z danymi w czasie rzeczywistym

Kopia zapasowa jednostki sterującej

EEPROM

Pokaż nieprzetworzone dane

Kreator OCA

* Dostępność niektórych funkcji może zależeć od systemu operacyjnego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz tutaj.