„Voltas IT“

 

Polityka prywatności

 

Ostatnia aktualizacja:  08 października 2018 r.

 

Kim jesteśmy?

„Voltas IT“ (identyfikator przedsiębiorstwa:  303255404, adres:  ul. Inovacijų 3, wieś Biruliškės, Samorząd Rejonowy Kowna, 54469, Litwa) jest administratorem danych osobowych, które nam przekazaliście.

 

Co oznacza niniejszy dokument?

„Voltas IT“ (również „my“ lub „nasze“) jest administratorem strony internetowej / (dalej – „Strona Internetowa“) i aplikacji mobilnej „OBDeleven“ (dalej „Aplikacja mobilna“).

 

Tu opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, używamy i przetwarzamy Państwa informacje, jak korzystacie z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej (dalej - „Usługi”). Korzystając z usług, wyrażacie zgodę na gromadzenie i używanie Państwa informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzacie się z polityką prywatności, nie będziemy mogli świadczyć usług dla Państwa.

 

Jakimi zasadami kierujemy się?

Informację, na podstawie której można ustalić tożsamość (dalej - „Dane osobowe”), przetwarzamy zgodnie z następującymi zasadami przetwarzania danych:

·         wobec osób, których dane dotyczą, dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i sposób przejrzysty;

·         dane osobowe są gromadzone w ustalonych, jasno określonych celach i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;

·         przetwarzane tylko stosowne, odpowiednie i tylko takie dane osobowe, które są potrzebne dla celów, w jakich są przetwarzane;

·         przetwarzamy tylko dokładne i w razie potrzeby aktualizowane dane osobowe;

 

·         dane osobowe są przechowywane w takiej formie, żeby tożsamość osób na podstawie danych można było ustalić nie dłużej, niż jest to obowiązkowe w celach, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

·         dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, aby za pomocą używanych środków technicznych lub organizacyjnych, była zapewniona odpowiednia ochrona danych osobowych, wliczając ochronę przed przetwarzaniem danych bez pozwolenia lub nielegalnego przetwarzania danych oraz przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych. 

 

Jaką informację gromadzimy?

Abyśmy mogli świadczyć, polepszać i chronić swoje usługi, gromadizmy i używamy dalej wskazaną informację:

1.     Dane osobowe

Gdy korzystacie z naszych usług, my zbieramy pewne dane osobowe:

·         gdy korzystacie z naszej strony Internetowej:

gdy możecie założyć swoje konto. W takim wypadku my gromadzimy: wasze imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Niniejsza informacja jest potrzebna, jeżeli chcą Państwo założyć konto i łatwiej kupić nasze produkty.

gdy chcecie kupić nasze produkty, nie ma potrzeby założenia swojego konta. Jednak nadal musimy zbierać dalej wskazaną informację, abyśmy mogli dla Państwa sprzedać nasze produkty: wasze imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostarczenia i informację o formie płatności.

·         gdy korzystacie z naszej aplikacji mobilnej:

a   żeby była możliwość korzystania z naszego produktu „OBDeleven“ za pomocą aplikacji mobilnej, należy:

§  utworzyć konto waszej aplikacji mobilnej, wskazując swoją pocztę elektroniczną i nazwę użytkownika; lub

§  Połączyć się przez „Facebook“ lub „Twitter“.

 

Korzystając z tej możliwości, mogą Państwo zaznaczyć, aby wasze informacje osobowe i inna treść, która znajduje się w takich sieciach społecznościowych, była przekazywana i dzielono się nią przez usługi.

 

Gdy poprzez usługi łączycie się do swoich kont sieci społecznych, my zbieramy tylko taką informację, na którą wyrażanie Państwo zgodę, aby sieć (sieci) społeczna mogła dzielić się z osobami trzecimi (między innymi to wasze imię i (lub) nazwisko, adres poczty elektronicznej, lista znajomych, zdjęcie profilowe, inna informacja, która jest dostępna przez odpowiednią sieć społeczną).  Państwo rozumieją i zgadzają się, że usługi mogą taką informację pozyskać (mieć do niej dostęp), ją przekazać i chronić (jeżeli ma zastosowanie i na to pozwala osoba trzecia - sieć społeczna), aby była ona dostępna przez wasze konto aplikacji mobilnej do momentu, aż zostanie ona usunięta.

a    Użytkownik przedstawia informację o modelu pojazdu, znak towarowy i numer identyfikacyjny (skrót ang.  VIN), aby mógł korzystać z  produktu „ OBDeleven“ z aplikacją mobilną.

·         Umieszczając swoje ogłoszenia handlowe w sekcji Rynek, użytkownik aplikacji mobilnej, może nam przekazać takie dane osobowe jak numer telefonu, adres i podobne. Dane osobowe użytkownik może przekazać także uczestnicząc w dyskusjach publicznych w sekcji Rynek w aplikacji mobilnej. Użytkownik sekcji Rynek może swobodnie wybrać, jakie dane osobowe przekazuje, zwracając uwagę na to, że ogłoszenia mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników.

·         Kiedy zapisujecie się do newslettera, gromadzimy adres waszej poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego.

 

2.     Dane dotyczące użytkowania

My również możemy gromadzić informację, którą wysyła Państwa przeglądarka, gdy tylko za pomocą urządzenia mobilnego logujecie się do naszych usług (dalej - „Dane dotyczące użytkowaniaˮ).

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować taką informację jak adresy IP, rodzaj przeglądarki i urządzenie z jakiego Państwo korzystacie, adres strony internetowej, którą odwiedziliście przed wejściem na nasze strony internetowe, także identyfikatory związane z Państwa urządzeniami.

Gdy za pomocą urządzenia mobilnego logujecie się Państwo do usługi, te
dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informację na temat rodzaju Państwa urządzenia, unikalnego numeru ID urządzenia mobilnego, adres IP Państwa urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej, którą wykorzystujecie w urządzeniu mobilnym, identyfikatory urządzeń mobilnych i inne dane diagnostyczne. My również możemy otrzymać informację o Państwa miejscu.

 

3.     Dane plików cookies

Pliki cookies i podobne technologie śledzenia wykorzystujemy do nadzorowania działań po zalogowaniu do naszej usługi i zachowania pewnej informacji. Więcej o tym można przeczytać w polityce korzystania plików cookies.

Dlaczego jest gromadzona taka informacja?

Dane osobowe wykorzystujemy w różnych celach, które są określone w niniejszej polityce prywatności, tj.:

·         Do świadczenia usług i ich utrzymania.

·         Zawiadomienia o zmianach w naszych usługach.

·         Do korzystania przez Państwa z naszych usług interaktywnych, gdy tego chcecie.

·         Utrzymać stosunki z klientami i przekazywać im pomoc.

·         Zapewnić analizę wartościowej informacji, abyśmy mogli doskonalić nasze usługi.

·         Monitorować, w jaki sposób korzysta się z naszych usług.

·        Znaleźć i rozwiązywać problemy techniczne lub ich unikać.

 

Państwa adres poczty elektronicznej gromadzimy w celu:

·         przesłania informacji, udzielenia odpowiedzi na zapytania i (lub) inne wnioski i pytania;

·         wykonania zamówień i przesłania informacji i zaktualizowane zawiadomienia związane z zamówieniami;

·         także moglibyśmy wam przesłać dodatkową informację związaną z Państwa produktem i (lub) usługą.

 

Czy przetwarzanie danych jest zgodne z prawem?

·         Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, tj. zakupu naszych produktów, zainstalowania i korzystania z naszej aplikacji mobilnej.  Przekazanie takich danych osobowych jest przedstawieniem umownym i podmiot danych powinien przedstawić niniejsze dane, w przeciwnym przypadku podmiot danych nie będzie miał możliwości nabycia naszych produktów i (lub) korzystać z aplikacji mobilnej.

·         Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne, gdy podmiot danych wyraża zgodę, aby on lub jego dane osobowe były przetwarzane w bezpośrednich celach marketingowych. Podmiot danych nie musi przekazywać takich danych osobowych. Jednak, jeżeli takie dane osobowe są przekazywane, podmiot danych ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

 

Czy dane osobowe są komukolwiek przekazywane?

My możemy dzielić się informacją, jak omówiono poniżej, jednak nie przekazujemy jej reklamodawcom lub innym osobom trzecim:

 

1.     Usługi poczty i kurierów

W celu wysłania produktów, które Państwo kupiliście na naszej stronie internetowej, my potrzebujemy firmom dostarczającym przesyłki przekazać Państwa prywatną informację, taką jak: Państwa imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu.

 

Produkty dostarczamy w następujący sposób:

-       Dostawa standardowa. Przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Litewskiej (AB Lietuvos paštas, identyfikator przedsiębiorstwa: 121215587, adres: ul. J. Jasinskio 16, 03500 Wilno, Litwa).

-       Szybka dostawa. Przesyłka będzie wysyłana za pośrednictwem „DHL express“ usługi pilnej dostawy przesyłek (UAB „DHL LIETUVA“, identyfikator przedsiębiorstwa: 111529785, adres: ul. Dariaus ir Girėno  81, 02189 Wilno, Litwa).

-       Globalna firma kurierska „United Parcel Service“ (UPS). Przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem UAB „Skubios siuntos“, identyfikator przedsiębiorstwa: 134678891, adres: ul. Inovacijų 3, wieś Biruliškės, Samorząd Rejonowy Kowna, Litwa, która jest autoryzowanym dystrybutorem usług UPS.

 

2.     Użytkownicy sekcji Rynek w aplikacji mobilnej

Gdy korzystacie z aplikacji mobilnej w celu zamieszczenia ogłoszeń handlowych (wykorzystując usługę sekcji Rynek), Państwa dane osobowe wraz z ogłoszeniami handlowymi są przekazywane dla innych użytkowników sekcji Rynek. Przekazane dane osobowe widzą wszyscy użytkownicy, aby mogli z wami kontaktować się w sprawie zamieszczonych ogłoszeń.

 

3.     Inne osoby pracujące dla nas

My zatrudniamy pewne zaufane osoby trzecie (na przykład, świadczące usługi obsługi klientów oraz usługi IT), aby pomagali nam dostarczać, doskonalić, chronić nasze usługi i promować ich sprzedaż. Te osoby trzecie mogą wykorzystywać Państwa informacje tylko do wykonania zadań w naszym imieniu i uwzględniając niniejszą politykę prywatności, a my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak oni przetwarzają Państwa informację według naszych zaleceń.

 

4.     Ustawy i tryb

My możemy ujawnić Państwa informację osobom trzecim, jeżeli uważamy, że takie ujawnienie jest uzasadnione w celu (a) przestrzegania ustaw; (b) ochrony jakiejkolwiek osoby lub poważnego uszkodzenia ciała; (c) powstrzymania oszustwa lub nadużycia nas lub naszych użytkowników; lub (d) ochrony naszych posiadanych praw.

Państwa informacją, wliczając dane osobowe, może być przekazania do komputerów, znajdujących się poza granicami stanów, prowincji, kraju lub instytucji prawnej (i w nich chroniona), gdzie ustawy dotyczące ochrony danych może różnić się od Państwa jurysdykcji.

Jeżeli nie znajdujecie się na terytorium Republiki Litewskiej i wybieracie przekazanie informacji do nas, to zwracamy uwagę na to, że dane, wliczając dane osobowe, przekazujemy na Litwę, gdzie je przetwarzamy.

Państwa zgody odnośnie niniejszej polityki prywatności i później przekazana takiego rodzaju informacja oznacza Państwa zgodę na przekazanie takich danych.

Aplikacja mobilna dostosowuje wszystkie uzasadnione środki, które są niezbędne do zapewnienia, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób bezpieczny i uwzględniając niniejszą politykę prywatności, także aby Państwa dane osobowe nie były przekazanie jakiejkolwiek organizacji lub kraju, o ile będą zapewnione mechanizmy kontroli, wliczając bezpieczeństwo Państwa danych i innej informacji prywatnej.

 

Ile czasu są przechowywane dane osobowe?

Gdy będziecie kupować nasze produkty, my Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż 10 lat, i po tym okresie dane zostaną zniszczone. Państwa dane, które wykorzystujemy do celów marketingowych przechowujemy do tego czasu, gdy Państwo lub prawny przedstawiciel poinformuje nas, że nie życzymy otrzymywania takiej informacji.

 

Dane osobowe, które użytkownicy przekazują w sekcji Rynek w aplikacji mobilnej, są dostępne dla użytkowników sekcji Rynek w aplikacji mobilnej, do momentu ważności Państwa ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie jest nieaktywne przez trzy miesiące, wówczas jest usuwane z sekcji Rynek automatycznie. Dane osobowe, które użytkownicy przekazali w jawnych dyskusjach, są przechowywane i archiwizowane bez jakiegokolwiek terminu, o ile jest podstawa prawna do usunięcia treści dyskusji.

Jeżeli usuniecie Państwo konta z naszych usług, my także taką informację usuniemy. Należy zwrócić uwagę na to, że: (1) to może trochę potrwać, do momentu aż informacja zostanie usunięta z naszych serwerów i przechowalni zapasowych plików; i (2) taką informację możemy zachować, jeżeli to jest niezbędne do wykonania zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów lub wymagania realizacji naszych umów.

 

Uwaga!

Po usunięciu konta stracicie historię swojego środka transportu, aktywację wersji PRO i wszystkie kredyty. Kod wersji PRO, która posiadacie, na innym koncie nie będzie działać.

 

Jak chronimy prywatność dzieci?

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla osób młodszych, niż 13 lat (dalej - „Dzieciˮ).

Nie dążymy do świadomego gromadzenia informacji o osobach młodszych, niż 13 lat, na podstawie której można określić tożsamość. Jeżeli jesteście rodzicem lub opiekunem i wam wiadomo, że wasze dzieci przekazali dane osobowe, prosimy nas o tym poinformować. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dzieci bez weryfikacji, czy jest zgoda rodziców, my podejmiemy się czynności do usunięcia takiej informacji z naszych serwerów.

 

Jakie macie Państwo prawa?

 

My szanujemy państwa prawa prawne względem danych osobowych.

 

Poniżej wymienione Państwa prawa zgodnie z ustawami i środkami, których podejmujemy się do realizacji takich praw:

 

 Prawo do informacji

Przed skorzystaniem ze strony internetowej i aplikacji mobilnej, my przekazujemy dla Państwa informację o przetwarzaniu danych osobowych i gwarantujemy dostęp do naszej polityki prywatności. My dążymy do przekazywania przejrzystej informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane.

 

 Prawo do zapoznania się

Po złożeniu wniosku, Państwo posiadacie prawo do zapoznania się z informacją. Możecie otrzymać informację na temat celów przetwarzania danych; danych, które my przechowujemy; dostawców i odbiorców danych osobowych; okres przechowywania danych i swoich prawach.

 

 Prawo do żądania korekty danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe, które posiadamy są niedokładne lub niewyczerpujące, Państwo macie prawo żądać ich sprecyzowania. Jeżeli takie dane osobowe przekazane osobie trzeciej z Państwa zgodą lub ze względu na przyczyny prawne, wówczas my również musimy wnioskować, aby takie zostały sprecyzowane.

 

 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

 

Jeżeli nie mamy podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie wnioskować do wykorzystania swojego prawa do „bycia zapomnianymˮ.

 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych

Państwo posiadacie prawo do tego, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. To oznacza, że zezwala się na przechowywanie danych osobowych, ale nie można w dalszym ciągu ich przetwarzać.

 

 Prawo do przenoszenia danych

Powinniśmy uwzględnić Państwa prawo do ponownego i bezpiecznego przetworzenia danych osobowych w Państwa celach i to nie powinno mieć wpływu na możliwość wykorzystania Państwa danych.

 

 Prawo do nie wyrażenia zgody

Jeżeli podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, zobowiązanie prawne lub interes prawny, to mają Państwo prawo nie zgodzić się z takiego typu przetwarzaniem.

 

 Prawo do rezygnacji ze zgody

Jeżeli podstawą do przetwarzania danych jest Państwa zgoda, to w każdej chwili można swoją zgodę odwołać.

 

 Prawo do zaskarżenia instytucjom nadzorującym

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa prawa są naruszane, to można złożyć skargę do nadzorującej instytucji Republiki Litewskiej - Państwowego Urzędu Ochrony Konsumentów (https://www.ada.lt/).

My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zrealizować Państwa posiadane prawa. Wszystkie wnioski odnośnie waszych praw względem ochrony danych osobowych można przesyłać na email: [email protected] lub pocztą na adres ul. Inovacijų 3, wieś Biruliškės, Samorząd Rejonowy Kowna, 54469 Litwa, razem z dokumentem uzasadniającym tożsamość podmiotu. 

 

W jaki sposób może być zmieniona Polityka prywatności?

My możemy okresowo aktualizować politykę prywatności. O jakichkolwiek zmianach będziemy informować na niniejszej stronie ogłaszając nową politykę prywatności.

Pocztą elektroniczną i (lub) innym widocznym zawiadomieniem o naszej usłudze poinformujemy o zmianie przed wejściem jej w życie i zaktualizujemy „termin ważnościˮ na wstępie polityki prywatności.

Zalecamy okresowe sprawdzanie polityki prywatności, czy nie ma wprowadzonych zmian. Zmiany polityki prywatności wchodzą w życie, gdy są ogłaszane na stronie.

Gdy będziemy uczestniczyć w reorganizacji, połączeniu, nabyciu lub sprzedaży naszego mienia, Państwa informacja może być przekazana jako część takiej transakcji. My Państwa poinformujemy (np. pocztą elektroniczną o jakiegokolwiek rodzaju transakcji i wskażemy wersje, jakie będziecie mogli Państwo wybrać).