NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. gruodžio 16 d.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Voltas IT paslaugų naudojimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) taikomos, kai naudojamasi internetine svetaine obdeleven.com  (toliau – „Svetainė“) bei mobiliąja aplikacija OBDeleven VAG ir OBDeleven BMW OBDeleven (toliau – „Mobilioji aplikacija“). Svetainė bei Mobilioji aplikacija kartu toliau taip pat vadinamos „Paslaugomis“.

2. Paslaugas administruoja  UAB „Voltas IT“, juridinio asmens kodas 303255404, registruotos buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lietuvos Respublika, el. p. [email protected] (toliau – „Voltas IT“).

3. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, jog Paslaugų naudojimo metu Voltas IT pateikiate teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis. Voltas IT neprisiima atsakomybės ir negali būti laikomas atsakingu už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl klaidingų asmens duomenų, būtinų Paslaugų teikimui užtikrinti, pateikimo. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi Voltas IT Privatumo politikos.

4. Tuo atveju, jei kuri nors šių Taisyklių nuostata tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS

5. Voltas IT Paslaugomis gali naudotis registruoti arba neregistruoti naudotojai, tačiau tam, kad galėtumėte naudotis visomis Svetainės bei Mobiliosios aplikacijos funkcijomis ir turiniu, turite susikurti Paslaugų naudotojo paskyrą ir, jei pageidaujate, įsigyti Voltas IT techninę ir programinę įrangą. Naudodamiesi Paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas naudotojas, įsipareigojate laikytis šių Taisyklių.

6. Svetainėje bei Mobiliojoje aplikacijoje registruotis ir joje esančia informacija galite naudotis, jei tokia teisė Jums nėra ribojama taikytinų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, reikalavimų dėl naudotojo amžiaus bei veiksnumo). Sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, kad turite teisę savarankiškai priimti sprendimą dėl naudojimosi Paslaugomis arba, kad Paslaugomis naudojatės su savo teisėto atstovo sutikimu. Voltas IT tapus žinoma, jog Paslaugomis naudojatės neturėdamas tokios teisės arba pažeisdamas šių Taisyklių reikalavimus, turime teisę panaikinti Jūsų registracijos paskyrą, įskaitant visus naudotojo duomenis, arba kitaip apriboti Jūsų galimybę naudotis Paslaugomis.

7. Registruodamiesi Svetainėje bei Mobiliojoje aplikacijoje patvirtinate, kad susikurta paskyra naudositės asmeniškai ir savo slaptažodžio ir (ar) kitų prisijungimui būtinų duomenų neatskleisite tretiesiems asmenims (ši informacija yra konfidenciali). Visi veiksmai, atlikti prisijungus Jūsų, kaip Paslaugų naudotojo, vardu, yra laikomi atliktais Jūsų paties ir Jums tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes. Kiekviena naudotojo paskyra turi būti susieta su fiziniu asmeniu (kolektyvinės naudotojų paskyros ar serviso paskyros nėra leidžiamos).

8. Voltas IT siekia, tačiau neužtikrina ir negarantuoja, kad Paslaugos bus prieinamos nepertraukiamai, ar kad Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje esanti informacija bus archyvuojama. Voltas IT pasirinkimu, Svetainė, Mobilioji aplikacija, jose pateikiama informacija, kaina ar funkcijos bet kuriuo metu, be atskiro išankstinio įspėjimo, gali būti keičiamos arba naikinamos.

9. Svetainėje ir(ar) Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamą informaciją galite naudoti savo asmeninėms reikmėms, tačiau negalite plagijuoti ar kitaip naudoti siekdami pelno ar atlygio.

10. Publikuodami komentarą, forumo temą ar bet kokį kitą Jūsų kuriamą turinį Svetainėje ir(ar) Mobiliojoje aplikacijoje prisiimate visą, bet kokią, atsakomybę už tokius veiksmus ir užtikrinate, jog publikacijų turinys nebus taikytinų teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižiančio, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba kitaip asmenų teises pažeidžiančio turinio.

11. Publikuojant, saugant valdymo bloko grafikus ar kitą informaciją, primygtinai rekomenduojama nenaudoti arba naudoti minimaliai savo asmeninius duomenis, kadangi vėliau jie gali būti prieinami kitiems asmenims.

12. Voltas IT nėra atsakingas už jokį Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje Paslaugų naudotojų kuriamą bei skelbiamą turinį (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, komentarus, asmenines žinutes, diskusijų (forumo) temas, straipsnius, naudotojų įkeltus failus, nuorodas ir kt.). Voltas IT turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Paslaugų naudotojo gaunamą ir perduodamą turinį, siekiant aptikti Paslaugų naudojimo kontekste nepageidaujamą ar pažeidžiantį šias Taisykles turinį ir savo pasirinkimu, be atskiro įspėjimo, tokį turinį šalinti, o jį publikavusio Paslaugų naudotojo prieigą – naikinti.

13. Voltas IT nedalyvauja Jūsų ar kitų Paslaugų naudotojų siūlomuose pirkimo – pardavimo, mainų ar bet kokiuose kituose sandoriuose. Jūsų ir kitų Paslaugų naudotojų kuriamas turinys (nuomonės, pasiūlymai ir kt.) nėra Voltas IT oferta sudaryti sandorį, nesukuria jokių prievolių ir niekaip nesaisto Voltas IT, kuris nėra ir negali būti laikomas Jūsų ar kitų Paslaugų naudotojo tarpininku, įgaliotu asmeniu, laiduotoju ar bet kaip kitaip susijusiu su Paslaugų naudotojo kuriamu turiniu.

14. Voltas IT pasilieka teisę pasidalinti su kitais vartotojais, Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje Paslaugų naudotojų kuriamu bei skelbiamu turiniu (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, komentarus, asmenines žinutes, diskusijų (forumo) temas, straipsnius, nuorodas, naudotojų įkeltus failus, nuorodas ir kt.), kuris jiems gali būti naudingas, tačiau nesidalijant Voltas IT žinomais jūsų asmens duomenimis.

15. Kurdami turinį Svetainėje ir(ar) Mobiliojoje programėlėje, įsipareigojate laikytis tokiems veiksmams keliamų reikalavimų, t.y. diskusijas / komentarus publikuoti tinkamai parinktoje kategorijoje, nedelsiant pašalinti nebeaktualų, klaidingą ar kitaip šių Taisyklių nuostatų neatitinkantį savo pranešimą, neskleisti žinomai melagingos, klaidinančios informacijos, neplatinti reklamos, nesiūlyti prekių ir(ar) paslaugų, prekyba kuriomis prieštarauja teisės aktams ar moralės ir etikos normoms, nesiūlyti ir nenaudoti Paslaugų jokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti.

16. BMW aplikacija veikia tik tiems vartotojams, kurie naudojasi programa iš aplikacija iš ES Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir jos teritorijų bei sandraugų.

PROGRAMINĖ IR TECHNINĖ ĮRANGA

17. Naudodamiesi Voltas IT Paslaugomis galite įsigyti techninę (OBDeleven prietaisas, adapteris ir kt.) ir programinę įrangą / virtualias prekes (OBDeleven mobiliąją aplikaciją, PRO ir Ultimate metinių planų prenumeratas, taikomas nuo 2021-06-15, kreditų aktyvavimo kodus ir kt.), suteikiančią Jums galimybę atlikti pasirinkto automobilio sistemų diagnostiką, programavimą, stebėseną bei naudotis kitomis susijusiomis funkcijomis. Voltas IT parduodama techninė įranga veikia tik su OBDeleven mobiliąja aplikacija.

18. Kreditų aktyvavimo kodas galioja ir gali būti panaudotas per 365 dienas nuo jo sugeneravimo momento.

19. Jei įsigyjate PRO metinį planą, negalite aktyvuoti dar vieno PRO metinio plano ankščiau, nei likus 30 kalendorinių dienų iki aktyvaus plano galiojimo pabaigos. Tos pačios taisyklės taikomos ir Ultima metiniam planui.

20. Jei, turėdami PRO ar Ultima metinį planą, likus 30 ar mažiau dienų iki jo galiojimo pabaigos aktyvuojate naują prenumeratą, likęs esamo plano galiojimo laikas pridedamas prie naujojo plano (prenumeratos) galiojimo laiko.

21. Jei turite Ultima metinį planą,  likus ne daugiau nei 30 kalendorinių dienų iki jo pabaigos, galite aktyvuoti PRO metinį planą, kuris taps aktyvus tik tuomet, kai pasibaigs Ultimate metinio plano galiojimo laikas. 

22. Jei turite PRO metinį planą ir bet kuriuo jo galiojimo metu įsigyjate Ultimate metinį planą, Ultimate metinis planas tampa aktyvus iš karto, o likęs nepanaudotas PRO metinio plano laikas tampa vėl aktyvus pasibaigus Ultimate metinio plano galiojimui.

23. Kai pasibaigia Ultimate metinio plano galiojimas, pradedamas taikyti likęs PRO metinio plano laikas (jei PRO metinis planas buvo aktyvus prieš pradedant naudoti Ultimate planą) arba prie Lifetime PRO plano (jei buvote jį įsigiję iki 2021-06-15). Jei iki Ultimate plano aktyvavimo neturėjote nei PRO nei PRO Lifetime plano, tuomet pasibaigus Ultimate metiniam planui bus pradedamas taikyti Basic planas. Jei turėjote PRO metinį planą, tuomet šiam planui pasibaigus, taip pat bus pradedamas taikyti Basic planas.

24. Jei aktyvuojate Ultimate metinį planą tebegaliojant PRO planui, tačiau grąžinate nepanaudotą Ultimate planą, tuomet PRO plano likutį skaičiuosime tokį, koks buvo iki įsigyjant Ultimate planą.

25. Automobilių modelių, su kuriais yra suderinama Voltas IT techninė bei programinė įranga sąrašas (toliau – Sąrašas) yra skelbiamas Svetainėje bei Mobiliojoje programėlėje. Voltas IT užtikrina, jog siūloma įsigyti programinė bei techninė įranga yra tinkama ir suderinama naudojimui su Sąraše nurodytais automobilių modeliais, tačiau neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia kompensacijų jokia forma, jei įrangą įsigijote neatsižvelgdami į tai, jog ji nėra tinkama naudojimui su į Sąrašą neįtrauktais automobilių modeliais.

26. Mobilioji aplikacija veikia su visais mobiliaisiais įrenginiais turinčiais Android 5.0, iOS 11 ir naujesnę programinės įrangos versiją bei naudoja nuotolines duomenų bazes, todėl Paslaugų naudojimui yra būtinas geras interneto ryšys. Tam, kad galėtumėte kokybiškai naudotis Paslaugomis, turite įgyvendinti šiose Taisyklėse aprašytas tinkamam Paslaugų veikimui būtinas sąlygas.

27. Voltas IT įspėja, jog naudodamasis Paslaugų veikimui būtinu interneto ryšiu, galite patirti išlaidų interneto tiekėjo paslaugoms apmokėti. Voltas IT nėra atsakingas už šiuos kaštus ir neturi prievolės Jums jų kompensuoti.

28. Voltas IT techninės ir programinės įrangos kaina, atsiskaitymo, pristatymo tvarka, grąžinimo sąlygos bei kita su tuo susijusi informacija yra apibrėžta atitinkamos įrangos užsakymo skiltyse Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, taip pat Pristatymo ir grąžinimo taisyklėse bei Garantijos sąlygose.

29. PVM (ar jo atitikmuo) už ES ribų, muito ir kitas susijusias išlaidas apmoka pirkėjas pagal jo šalies teisės aktų reikalavimus ir šios išlaidos nėra įtrauktos į galutinę gaminio kainą.

30. Jei įsigijote netinkamos kokybės techninę įrangą, galite ją grąžinti Voltas IT ir reikalauti pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke arba atgauti už netinkamos kokybės prekę sumokėtas lėšas (kreditus). Voltas IT programinė įranga yra nepriimama atgal ir nekeičiama, nepriklausomai nuo to, ar ja pasinaudojote.

ATSAKOMYBĖ

31. Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, jog Jums žinoma ir suprantama, jog naudodamiesi Mobiliosios aplikacijos funkcijomis galite daryti įtaką automobilio elektroninėms bei techninėms sistemoms. Bet kokie Voltas IT techninės ir programinės įrangos naudojimo padariniai automobilio funkcionavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo sistemų veikimui, tenka išimtinai tik Jūsų atsakomybei ir rizikai.

32. Kai, naudodamiesi Mobiliąja aplikacija bei OBDevelen technine įranga, jungiatės prie SFD (Schutz Fahrzeug Diagnose / Vehicle Diagnostic Protection) apsaugoto automobilio valdymo bloko, privalote laikytis šių taisyklių:

- SFD paslaugą naudoti tik tiek, kiek ji yra būtina automobilio taisymui (tikslo ribojimas);

- esate atsakingas už visą SFD naudojimo veiklą, atliktą prisijungus Jūsų naudotojo vardu;

- bet koks SFD žetonų (tokens) perleidimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas;

- transporto priemonės naudotojo atžvilgiu turi būti laikomasi atitinkamu atveju taikomų duomenų apsaugos nuostatų;

- didžiausias leistinas SFD sąsajų ir VIN numerio užklausų skaičius yra:

• 100 vieno vartotojo užklausų per valandą;

• 1000 vieno vartotojo užklausų per dieną;

• 40 skirtingų VIN numerių vienam vartotojui per dieną.

33. Volkswagen atlieka būtiną suplanuotą techninės ir programinės įrangos bei tinklo komponentų techninę priežiūrą, pagrinde, nuo 10.00 val. iki 12.00 val., vidurio Europos laiku (nuo 11 iki 13 val. Lietuvos laiku), antrą mėnesio sekmadienį. Šiuo laiku galimi veiklos sutrikimai.

34. Volkswagen grupės SFD paslaugos naudojimosi sąlygas galite rasti čia: https://datenschutz.volkswagen.de/download?lang=en-gb  Mes informuosime jus kaskart, jei bus keičiamos Volkswagen grupės SFD paslaugos naudojimosi sąlygas bei prašysime Jūsų sutikimo su pakeistomis sąlygomis.

35. Tuo atveju, jei SFD paslaugą naudosite pažeisdami šias naudojimosi sąlygas ar Volkswagen grupės SFD paslaugos naudojimosi sąlygas, galite sulaukti šių pasekmių:

- dėl neteisėto paslaugos naudojimo (pvz., pažeidus SFD naudojimo sąlygas, viršijus didžiausią leistiną užklausų skaičių, perduodant negaliojančias užklausas) gali būti atlikti vidiniai tyrimai ir vertinimai, ko pasėkoje Jūsų paskyra gali būti  užblokuota, o, sukčiavimo atveju, tai gali būti priežastimi teisiniams procesams pradėti;

- dėl neteisėto naudojimo (pvz., valdymo blokų sugadinimo, transporto priemonių modifikavimo be transporto priemonės naudotojo / valdytojo sutikimo) Jūsų paskyra gali būti blokuota taip pat pranešta valstybinėms institucijoms.

36. Voltas IT techninę ir programinę įrangą turite naudoti atsakingai, kritiškai įvertinę savo žinias apie automobilio programavimą. Mobiliosios aplikacijos funkcijų naudojimas gali išderinti automobilio (gamyklinius) parametrus bei sutrikdyti svarbių sistemų, įskaitant stabdymo, saugumo ir kitų, darbą ir dėl to automobilis gali tapti netinkamas ar nesaugus eksploatuoti. Mobiliosios aplikacijos funkcijų naudojimas gali lemti automobiliui, atskiroms jo dalims ar sistemoms taikomos garantijos negaliojimą, atitinkamai, dėl garantijos sąlygų galiojimo turėtumėte susisiekti su automobilio gamintojo atstovais.  Nerekomenduojame naudoti Mobiliosios aplikacijos funkcijų, jei neturite specialių žinių apie automobilio programavimą.

37. Jei kyla įtarimų, kad kai kurie nustatymai po programos naudojimo neveikia tinkamai, pirmiausia rekomenduojame susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

38. Mobiliosios aplikacijos funkcijų naudojimas gali nulemti žalos Jūsų ar trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei atsiradimą. Nenaudokite Mobiliosios aplikacijos, jei nesuprantate, neprognozuojate ir(ar) nepageidaujate padarinių, kuriuos gali sukelti atitinkamų funkcijų, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau išvardytų, naudojimas:

- adaptacijos (Adaptations);

- ilgos adaptacijos (Long Adaptations);

- baziniai nustatymai (Basic Settings);

- saugos kodas (Security Access);

- kodavimas (Coding);

- kodavimas II (Coding II);

- ilgas kodavimas (Long Coding);

- subsistemų kodavimas (Subsystem coding);

- išėjimų testavimas (Output test);

- sistemų kodavimas Gateway valdymo bloke (Gateway list coding);

- diagnostinio serviso keitimas (Change diagnostic service).

39. VOLTAS IT NEPRISIIMA JOKIOS TIESIOGINĖS AR NETIESIOGINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ TURTINĘ AR NETURTINĘ ŽALĄ, KILUSIĄ AR GALINČIĄ KILTI JUMS, JŪSŲ AR TREČIŲJŲ ASMENŲ TURTUI, SVEIKATAI AR GYVYBEI DĖL VOLTAS IT TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO.

40. VOLTAS IT NEPRISIIMA JOKIOS TIESIOGINĖS AR NETIESIOGINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ AUTOMOBILIUI, ATSKIROMS JO SISTEMOMS AR DETALĖMS TAIKOMĄ GARANTIJĄ AR JOS NEGALIOJIMĄ DĖL VOLTAS IT TECHNINES AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO.

41. Visais atvejais, Voltas IT atsakomybė, kylanti ar susijusi su Paslaugomis ar šiomis Taisyklėmis yra ribojama tokia maksimalia suma, kokią sumokėjote Voltas IT už naudojimąsi Paslaugomis.

42. Dėl Jūsų saugumo, Voltas IT įspėja Jus nesinaudoti Paslaugomis tuo metu, kai vairuojate automobilį. Voltas IT neatsako už jokią žalą ir neatlygina nuostolių, atsiradusių dėl šiame punkte aprašytos sąlygos nesilaikymo.

43. Šių Taisyklių nuostatos, nepriklausomai nuo to, kokia kalba pateikiamos, yra Jus saistančios, jei naudojatės Voltas IT Paslaugomis.

44. Tais atvejais, jei Paslaugomis naudojatės kaip vartotojas, šios Taisyklės neapriboja ir nepaneigia tų Jūsų teisių, kurios Jums yra garantuojamos taikytinų teisės aktų nuostatų.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

45. Voltas IT be jokių teritorinių apribojimų išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į Svetainę ir Mobiliąja aplikaciją bei jose pateikiamą informaciją, įskaitant, be jokių apribojimų, turinio Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje pateikimą, vaizdus, tekstą, kitus grafinius elementus, logotipus, nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus.

46. Svetainėje ir(ar) Mobiliojoje aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Voltas IT. Mes niekaip nekontroliuojame svetainių, į kurias minėtos nuorodos pateiktos,  nevertiname tų svetainių turinio ir neprisiimame atsakomybės už jose esantį turinį, tokių svetainių naudojimą ar prieigą prie jų.

47. Intelektinės nuosavybės teisės į vartotojo sukurtą turinį (įskaitant programas, algoritmus, funkcijas ir tt) „OBDeleven“ svetainėje ir programoje priklauso „VOLTAS IT“. Kurdami turinį, įskaitant programas, funkcijas, algoritmus ir kt., Naudodamiesi „OBDeleven“ svetaine ir (arba) programa bei jose pateiktais įrankiais, jūs suprantate ir sutinkate, kad visos su tuo susijusios intelektinės nuosavybės teisės neterminuotai ir nemokamai perduodamos „VOLTAS IT“.

PRODUKTO GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

48. Kokybiška techninė įranga dėl bet kokių priežasčių gali būti grąžinama VOLTAS IT per 14 darbo dienų. Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje ir be naudojimo žymių. Siuntimo išlaidos nekompensuojamos ir negrąžinamos.

49. Virtualios prekės, tokios kaip PRO ir Ultimate planų prenumeratos, jei jų nepanaudojote per 30 dienų nuo įsigijimo, gali būti grąžinamos per 30 dienų. Jei panaudojote bent vieną PRO ar Ultima planų prenumeratos funkciją, jų grąžinti nebegalima. 

50. Nepanaudoti kreditų aktyvavimo kodai gali būti grąžinti per 30 dienų (pradedant skaičiuoti nuo atitinkamo kodo įsigijimo momento).

51. Daugiau informacijos dėl produkto grąžinimo proceso rasite čia.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Voltas IT ir Jūsų santykiams, kylantiems naudojantis Paslaugomis bei reguliuojamiems šiomis Taisyklėmis, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

53. Visi tarp Jūsų ir Voltas IT kilę nesutarimai dėl Paslaugų teikimo ar šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu, o šalims nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teisme pagal Voltas IT buveinės vietą.

54. Voltas IT gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Paslaugų naudojimo ir šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be atskiro Jūsų įspėjimo.

55. Voltas IT turi teisę bet kada, be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje arba Mobiliojoje programėlėje momento.

APLINKOSAUGA

56.56. "Voltas IT" prisideda prie aplinkosaugos ir yra įmonė yra atitinkamų ekologinių organizacijų narė, kaip to reikalaujama pagal įstatymus. Šios narystės ir registracijos numeriai, kuriuos suteikia atsakingos organizacijos, naudojami stebint ir kontroliuojant, kaip laikomasi išplėstinės gamintojo atsakomybės (EPR) įsipareigojimų dėl pakuočių ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

a. Lietuva: 

- Pakuotė: sutartis su “Žalias taškas”;

- Elektroninė įranga: sutartis su “GIA”.

b. Vokietija:

- Pakuotė: LUCID ID.: DE2076216425366, sutartis su “Recycling Dual”; 

- Elektroninė įranga: Stiftung ear WEEE No.: DE 95462549, sutartis su HPM. 

c. Prancūzija: 

- Pakuotė: UDI by ADEME: FR261798_01MYOY, sutartis su CITEO;

- Elektroninė įranga: WEEE (IDU) Nr.: FR045563_05P91P, sutartis su Ecologic