Porovnejte plány a zjistěte, co je pro vás to pravé. Na základě uživatelů jsme vytvořili 3 různé možnosti

BASIC

ULTIMATE

Funkce

APLIKACE S JEDNÍM KLIKNUTÍM

Zaplaceno kredity OBDeleven

Zaplaceno kredity OBDeleven

Neomezený

SFD odemčeny

Automatická identifikace vozidla podle VIN

Kompletní sken

Načítání a mazání diagnostických kódů závad ze všech řídicích jednotek

Živá data 

Sledování stavu akumulátoru

Měřicí zařízení

Informace o vozidle

Načítání informací o řídicích jednotkách

Protokol historie připojených vozů

Garáž

Sdílení protokolů diagnostických údajů pomocí e-mailu

Vyhledávání kódů motoru, vybavení a závad

Uživatelské manuály

Informace o dílčích řídicích jednotkách 

Grafy 

Výstupní testy 

Pokročilá identifikace UDS

Vývojář manuálů

Historie zálohování a programování automobilů 

Kódování / Dlouhé kódování 

Adaptace / Dlouhá adaptace 

Základní nastavení

Freeze frame kódu závady

Reset řídicí jednotky (UDS) 

Kódování dílčích řídicích jednotkách 

Auto kód brány 

Kódování II

Seznam instalací prvků pro rozjezd 

Bezpečnostní přístup  

Bezpečnostní databáze

Změna diagnostické služby 

Vyhledání přihlašovacích údajů

Vývoj kódovacích štítků

Vývoj štítků živých dat

Záloha řídicí jednotky

EEPROM

Zobrazit nezpracovaná data

Tvůrce OCA

* Dostupnost některých funkcí může záviset na operačním systému vašeho zařízení. Více informací naleznete zde.