Voltas IT

 

Politika ochrany osobních údajů

 

Poslední obnovení: 8. říjen 2018

 

Kdo jsme?

 

Voltas IT (IČO: 303255404, adresa: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., 54469, Litva) je správce osobních údajů, které Vám zpřístupňujeme.

 

Co znamená tento dokument?

 

Voltas IT (také “my” nebo “námi”) je správcem webové stránky (dále pouze Webová stránka) / a Mobilní aplikace OBDeleven (dále pouze Mobilní aplikace).

 

Zde uvádíme popis toho, jak shromažďujeme, používáme a spravujeme Vaši informaci, když používáte naši Webovou stránku a Mobilní aplikaci (dále pouze Služby). Použitím Služeb souhlasíte s tím, aby informace o Vás byly shromažďovány a spravovány na základě této Politiky ochrany osobních údajů. V případě, že s Politikou ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nebudeme moci Vám Služby poskytovat.

 

Jaké zásady dodržujeme?

 

Informace, na základě které lze zjistit totožnost (dále pouze osobní údaje), spravujeme na základě následujících zásad správy osobních údajů:

 

·         ve vztahu k subjektu spravujeme osobní údaje oprávněným, poctivým a průhledným způsobem;

 

·         osobní údaje jsou shromažďovány za stanovenými, jasně definovanými a oprávněnými účely a dále nebudou spravovány v rozporu s těmito účely;

 

·        spravovány jsou pouze adekvátní, řádné údaje a pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů, z důvodu kterých jsou spravovány;

 

·         spravujeme pouze přesné a, v případě nutnosti, obnovitelné osobní údaje;

·         námi spravované osobní údaje jsou chráněny v takové formě, aby identitu subjektu bylo možné zjistit po dobu, která je nezbytná na ty účely, na které byly údaje shromažďovány a spravovány;

 

·         osobní údaje jsou spravovány takovým způsobem, aby při použití odpovídajícího technického anebo organizačního prostředku byla zajištěná řádná bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před správou údajů bez povolení nebo neoprávněnou správou údajů, resp. před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 Které informace sbíráme?

 

Za účelem poskytování, zlepšení a ochrany svých Služeb, shromažďujeme a používáme níže uvedené informace:

 

1.     Osobní údaje

 

Při používání našich Služeb sbíráme určité osobní údaje:

 

·        Když používáte naši webovou stránku:

 

o    Můžete si vytvořit Svůj uživatelský účet. V takovém případě si uschováme: Vaše jméno a příjmení, adresu Vaší elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto informace potřebujeme, jestli si chcete vytvořit uživatelský účet a snadněji si kupovat naše výrobky.

 

o    Pokud si přejete koupit naše výrobky, nemusíte si vytvářet Svůj uživatelský účet. My však i v tomto případě potřebujeme disponovat níže uvedenými informacemi, abychom Vám mohli své výrobky prodat: Vaše jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, doručovací adresa a platební informace.

 

·         Když používáte naši Mobilní aplikaci:

 

o    Za účelem použití našeho výrobku OBDeleven s Mobilní aplikací potřebujete:

 

§  Vytvořit si účet Mobilní aplikace pomocí uvedení své elektronické pošty a uživatelského jména; nebo

 

§  Připojit se prostřednictvím Facebook nebo Twitter.

 

Využívaje tuto příležitost můžete zvolit, aby vaše osobní údaje  a jiný s vámi spojený obsah na těchto sociálních sítích byl předán a sdělován prostřednictvím Služeb.

 

Když se přes Služby připojujete ke svému uživatelskému účtu na sociálních sítích, uschováváme jen ty informace, které jste umožnili odpovídající sociální síti (sítem) poskytovat třetím osobám (jako například Vaše jméno a(nebo) příjmení, adresa elektronické pošty, seznam přátel, fotografie na vašem profilu, jiné informace, přístupné přes odpovídající sociální síť). Rozumíte a souhlasíte s tím, aby se Služby dostaly k takovým informacím (přístup k nim), mohly je zprostředkovávat a chránit (v případě, jestli je to nutné a jestli to umožňuje třetí osoba – sociální síť), aby byly přístupné přes účet vaší Mobilní aplikace do té doby, jak bude vymazána.

 

o    Uživatel poskytuje informace o typu, obchodní značce a identifikačním čísle dopravního prostředku (angl. zkrátka VIN), aby mohl používat výrobek OBDeleven s Mobilní aplikací.

·        Vkládáním svých komerčních inzerátů do přehrádky Trh musí uživatel Mobilní aplikace nám sdělit takové osobní údaje jako telefonní číslo, adresa apod. Osobní údaje může uživatel uvádět také v rámci účasti ve veřejných diskuzích v Mobilní aplikaci v části Trh. Uživatel části Trh může volně rozhodnout, které osobní údaje poskytne s přihlédnutím k tomu, že inzeráty jsou přístupné všem uživatelům.

 

·         Když si objednáte náš Newsletter, uschováme si adresu Vaší elektronické pošty za tržními účely. 

 

2.     Uživatelské údaje

 

Rovněž můžeme shromažďovat informace, které posílá váš vyhledávač, jakmile prostřednictvím mobilního zařízení se připojíte k naším Službám (dále pouze uživatelské údaje).

 

Uživatelské údaje mohou zahrnovat takové informace jako IP adresa, druh vyhledávače a Vámi používané zařízení, webová stránka, kterou jste navštívil(-a) před tím, jak jste se připojil(-a) k naší webové stránce, také identifikátory spojené s vaším zařízením.

 

Když prostřednictvím mobilního zařízení se připojujete k Službám, mohou tyto uživatelské údaje obsahovat informace o druhu vámi používaného mobilního zařízení, unikátní ID vašeho mobilního zařízení, váš mobilní operační systém, typ vámi používaného vyhledávače, unikátní identifikátory zařízení a jiné diagnostické údaje. Můžeme rovněž získat informace o místě vašeho pobytu.

 

3.     Cookies

 

Cookies a obdobné mapovací technologie používáme za účelem sledování úkonů po připojení k naším Službám a k uschování určité informace. Podrobněji o tom čtěte v naší Politice používání cookies.

 

Proč jsou shromažďovány takové informace?

 

Osobní údaje používáme za různými účely, které jsou uvedeny v této Politice ochrany osobních údajů, tj.:

 

·         Za účelem poskytování Služeb a jejich podpory.

 

·         Za účelem sdělení Vám o změnách našich Služeb.

 

·         Za účelem umožnění použití interaktivních funkcí našich Služeb, když si to přejete.

 

·         Za účelem udržování vztahů se zákazníky a poskytování jim podpory.

 

·         Za účelem zajištění analýzy nebo hodnotné informace, aby mohlo dojít k zlepšení Služeb.

 

·         Za účelem pozorování, jak jsou Služby používány.

 

·        Za účelem zjištění a řešení technických poruch nebo jejich zamezení.

 

Vaši adresu elektronické pošty si uschováme, abychom:

 

·         zaslali vám informace, odpověděli na dotazy a(nebo) jiné žádosti nebo otázky;

 

·        vyřídili objednávky a zaslali vám informace a zprávy ohledně obnovení, spojené s objednávkami;

 

·         také abychom Vám mohli poslat dodatečné informace, související s vaším výrobkem a(nebo) službou.

 

Je správa údajů oprávněná?

 

·         Správa osobních údajů je nezbytná pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, tj. za účelem nákupu našich výrobků, instalaci a používání Mobilní aplikace. Uvedení takových osobních údajů je smluvním požadavkem a subjekt údajů je povinen tyto osobní údaje uvést, v opačném případě subjekt údajů nebude moci naše výrobky kupovat a(nebo) používat Mobilní aplikaci.

 

·         Správa osobních údajů je rovněž nezbytná, když subjekt údajů uděluje svůj souhlas, aby jeho nebo její údaje byly spravovány za přímými tržními účely. Subjekt údajů není povinen takové osobní údaje poskytovat. Takovéto osobní údaje jsou však poskytovány a subjekt má právo kdykoliv svůj souhlas s používáním osobních údajů odvolat.

 

Jsou osobní údaje někomu postupovány?

 

Můžeme si vyměňovat informace tak, jak je uvedeno níže, nepředáme je však poskytovatelům reklamy nebo třetím osobám:

 

1.     Poštovní a kurýrské služby

 

Abychom Vám mohli zasílat výrobek, který jste si koupili na naší webové stránce, musíme zásilkovým službám poskytnout vaše osobní údaje, jako například: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo.

 

Výrobky jsou doručovány následujícímu způsoby:

 

-       Standardní doručení. Zásilka bude odeslána prostřednictvím Litevské pošty (AB Lietuvos paštas, IČO: 121215587, adresa: J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Litva).

 

-       Express doručení. Zásilka bude odeslána prostřednictvím DHL express, dodání zásilek pomocí kurýrskou službu (UAB „DHL LIETUVA“, IČO: 111529785, adresa: Dariaus ir Girėno g. 81, 02189 Vilnius, Litva).

 

-       Prostřednictvím doručovací služby „United Parcel Service“ (UPS). Zásilka by byla odeslána prostřednictvím UAB „Skubios siuntos“, IČO: 134678891, adresa: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., Litva, která je zplnomocněným zástupcem poskytovatele služeb UPS.

 

2.     Uživatele Mobilní aplikace části Trh

 

Když používáme Mobilní aplikaci na vkládání svých komerčních inzerátů (využijte služby části Trh), vaše osobní údaje společně s komerčními inzeráty budou poskytovány uživatelům Trh(u). Zprostředkované osobní údaje vidí všichni uživatele, aby měli možnost obrátit se na vás ohledně zveřejněných inzerátů.

3.     Jiné pro nás pracující osoby

 

Spolupracujeme s určitými třetími osobami (například poskytující služby zákaznického servisu nebo IT služby), aby nám pomohli s poskytováním, zdokonalováním a ochranou našich Služeb a zajištěním podpory jejich prodeje. Tyto třetí osoby budou moci používat vaše informace v rozsahu, nezbytném na plnění úkolů dle našeho pokynu a v rozsahu této Politiky ochrany osobních údajů, a my budeme odpovědní za to, aby tyto osoby zajistily správu vaše informace na základě našich pokynů.

 

4.     Zákony a řád

 

Můžeme poskytnout Vaše informace třetím osobám v případě, když považujeme, že takové odhalení údajů je zdůvodněně nezbytné ve snaze o zajištění (a) dodržování zákonů; (b) záchrany jakékoliv osoby před smrtí nebo těžkém ublížení na zdraví; (c) zamezení podvodu nebo zneužívání nás nebo našich uživatelů; nebo (d) ochrany našich majetkových práv.

 

Vaše informace, včetně osobních údajů, můžou být předány do počítačů, které jsou za hranicemi vašeho státu, kraje, země nebo jiného státního správního prvku (a budou v nich chráněny), kde zákony na ochranu osobních údajů se mohou lišit od vaší legislativy.

 

V případě, že jste mimo území Litevské republiky a rozhodl(-a) jste se poskytovat nám informace, dovolujeme si Vás upozornit na to, že Vaše údaje, včetně osobních, budou předány do Litevské republiky, kde budou spravovány.

Váš souhlas s touto Politikou ochrany osobních údajů a později poskytnuté informace takového rázu znamená Váš souhlas s takovým předáním údajů.

 

Mobilní aplikace uplatní všechny zdůvodněné prostředky, nezbytné pro zajištění, aby Vaše údaje byly spravovány bezpečně a byla dodržována tato Politika ochrany osobních údajů, také aby Vaše osobní údaje nebyly předány žádné organizaci nebo státu, za výjimkou případu, kdyby byly zajištěny odpovídající kontrolní mechanizmy, včetně ochrany vašich údajů a jiných osobních informací.

 

Jak dlouho jsou chráněny osobní údaje?

 

Když budete kupovat naše výrobky, Vaše údaje budeme chránit ne déle než 10 let. Po uplynutí tohoto období údaje budou vymazány. Vaše údaje, které používáme za tržními účely, budeme chránit do té doby, než Vy nebo Váš oprávněný zástupce nás informuje, že Vy si nepřejete dostávat takové informace.

 

Osobní údaje, které uživatelé poskytují v Mobilní aplikaci v části Trh, jsou přístupné pro uživatele této části Mobilní aplikace do té doby, dokud platí Vámi zveřejněný inzerát. V případě, že inzerát není aktivní tři měsíce, bude z části Trh vymazán automaticky. Osobní údaje, uvedené uživateli v rámci veřejných diskuzí, jsou chráněny a archivovány netermínovaně, za výjimkou případu, kdyby vznikl právní základ k vymazání obsahu diskuse.

 

V případě, že vymažete svůj uživatelský účet z našich Služeb, rovněž tyto informace vymažeme. Upozorňujeme však, že: (1) může chvíli trvat, než taková informace bude vymazána z našich serverů a úschovny záložních kopií; a (2) můžeme si takovou informaci ponechat v případě, když je to nezbytné za účelem plnění našich právních závazků, řešení sporů nebo požadavků plnění našich smluv.

 

Pozor!

 

Vymazáním svého uživatelského účtu přijdete o historii svých dopravních prostředků, aktivaci PRO verze a všechny kredity. Váš kód PRO verze nebude funkční na jiném účtu.

 

Jak se staráme o ochranu osobních údajů u dětí?

 

Naše Služba není určena pro osoby mladší než 13 let (dále pouze Děti).

 

Nehodláme vědomě shromažďovat informace o osobách mladších než 13 let, na základě kterých by bylo možné zjistit jejich identitu. V případě, že jste rodič nebo opatrovník a je Vám známo, že Vaše děti nám poskytli osobní údaje, laskavě Vás žádáme, abyste nás o tom informovali. V případě, že údaje byly zaznamenány v případě děti a nebylo prověřeno, zda byl obdržen souhlas rodičů, podnikneme kroky k odstranění takových údajů z našich serverů.

 

Jaká máte práva?

 

Vážíme si Vašich práv, vznikajících z hlediska ochrany osobních údajů.

 

Dále jsou uvedena Vaše práva podle zákonů a opatření, která podnikneme za účelem realizace takových práv:

 

Právo na informace

 

Před použitím Webové stránky a Mobilní aplikace Vám poskytneme informace o správě vašich osobních údajů a zaručíme Vám přístup k Politice ochrany osobních údajů. Usilujeme o průhledné informování o tom, jak budeme používat Vaše údaje.

 

Právo k seznámení

 

Po podání žádosti máte nárok na seznámení se s vlastními informacemi. Můžete obdržet informace o účelech správy údajů; o námi chráněných osobních údajích; poskytovatelích a příjemcích vašich osobních údajů; období uschovávání údajů a o svých právech.

 

Právo požadovat opravu osobních údajů

 

V případě, že námi disponované Vaše osobní údaje nejsou přesné nebo podrobné, máte nárok na žádost o jejich opravu. Pokud takové osobní údaje byly předány třetím osobám s Vaším souhlasem, anebo na základě oprávněných příčin, budeme je muset rovněž požádat, aby takové údaje byly opraveny.

 

Právo požádat o vymazání osobních údajů

 

V případě, že nemáme právní základ k dalšímu spravování vašich osobních údajů, můžete požádat o využití vlastního práva a požádat o nárok “na zapomenutí”.

 

Právo na omezení správy údajů

 

Máte právo požadovat, abychom omezili správu vašich osobních údajů. To znamená, že můžeme chránit vaše osobní údaje, nesmíme však je dále spravovat.

 

Právo na přenos údajů

 

Jsme povinní brát ohled na vaše právo opětovně a bezpečně používat nashromážděné osobní údaje za účelem vašeho používání služeb a aby to nemělo vliv na možnost používat vaše údaje.

 

Právo nesouhlasu

 

V případě, že základem k správě osobních údajů je Váš souhlas, právní závazek nebo oprávněný zájem, máte právo s takovou správou údajů nesouhlasit.

 

Právo na odvolání souhlasu

V případě, že základem k správě osobních údajů je Váš souhlas, můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat.

 

Právo na stížnost u dozorčí instituce

 

V případě, že si myslíte, že došlo k porušení Vašich práv, máte nárok na podání stížnosti u dozorčí instituce Litevské republiky – Státní inspekce ochrany údajů (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,  https://www.ada.lt/).

 

 

 

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vám pomohli realizovat všechna vaše práva. Všechny žádosti, týkající se ochrany osobních údajů můžete nám posílat emailem na adresu [email protected] nebo poštou na adresu: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., 54469 Litva, společně s dokladem, prokazujícím totožnost subjektu údajů.

 

Jak může být Politika ochrany osobních údajů pozměněna?

 

Můžeme průběžně obnovovat svou Politiku ochrany osobních údajů. O jakýchkoliv změnách budeme Vás informovat na této stránce, a to zveřejněním nové Politiky ochrany osobních údajů.

 

Emailem a(nebo) zřetelnou zprávou budeme Vás informovat o změnách naší Služby ještě před vstupem této změny v platnost a obnovíme “datum platnosti” na začátku Politiky ochrany osobních údajů.

 

Doporučujeme průběžné sledování Politiky ochrany osobních údajů z důvodu případných změn v ní. Změny Politiky ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

 

V případě, kdybychom se účastnili reorganizace, spojení (fuze), nákupu podniku nebo prodeje našeho majetku, Vaše informace může být postoupena jako část takového obchodu. Budeme Vás informovat (například e-mailem) o kterémkoliv obchodu takového druhu a uvedeme Vám možné varianty jednání v takovémto případě.