Pokročilé řešení pro komunikaci s vaším vozem

Aplikace OBDeleven je cloudový diagnostický software pro automobily určený pro operační systémy iOS a Android. Evoluční software na diagnostiku automobilů pro programování, monitorování, úpravy a mnohé další postupy. 

Stačí si stáhnout aplikaci, připojit zařízení OBDeleven k portu OBDII a zahájit interakci s vozidlem prostřednictvím chytrého telefonu.

FUNKCE:
 • ANDROID
 • iOS

STANDARDNÍ FUNKCE


 • Aplikace na jedno kliknutí
 • Plný sken
 • Automatická identifikace vozidla dle VIN
 • Čtení / mazání poruchových kódů ze všech řídicích jednotek
 • Čtení informací o kontrolní jednotce
 • Sdílení logu diagnostických dat e-mailem
 • Stav baterie
 • Historie připojených aut 
 • Vyhledávání motoru, vybavení a poruchových kódů
 • Pokročilé informace o kontrolní jednotce
 • Živá data  
 • Grafy 
 • Tachometry
 • Informace o dílčí kontrolní jednotce
 • Informace o vozidle
 • Uživatelské manuálu 
 • Manuální vývoj 
 • Garáž
 • Záloha auta a historie programování
 • Test výstupu

PRO FUNKCE


 • Kódování / dlouhé kódy
 • Kódování II
 • SFD odemčeny
 • Kódy dílčí kontrolní jednotky
 • Změna diagnostické služby
 • Reset kontrolní jednotky (UDS) 
 • Hledání přihlášení 
 • Bezpečnostní přístup
 • Bezpečnostní databáze
 • Adaptace / Dlouhá adaptace
 • Poruchový kód Zmrazit snímek
 • Základní nastavení
 • Automatický kód brány 
 • Seznam kódů instalace brány
 • Kódování/Dlouhé kódy/Vývoj adaptačních štítků
 • Vývoj štítků živých dat 
 • Záloha kontrolní jednotky 
 • EEPROM 

STANDARDNÍ FUNKCE


 • Aplikace na jedno kliknutí
 • Plný sken
 • Automatická identifikace vozidla dle VIN
 • Čtení / mazání poruchových kódů ze všech řídicích jednotek
 • Čtení informací o kontrolní jednotce
 • Sdílení logu diagnostických dat e-mailem
 • Stav baterie
 • Historie připojených aut 
 • Vyhledávání motoru, vybavení a poruchových kódů
 • Pokročilé informace o kontrolní jednotce
 • Živá data  
 • Grafy (ve vývoji)
 • Tachometry (ve vývoji)
 • Informace o dílčí kontrolní jednotce
 • Informace o vozidle
 • Uživatelské manuálu (ve vývoji)
 • Manuální vývoj (ve vývoji)
 • Garáž
 • Záloha auta a historie programování
 • Test výstupu

PRO FUNKCE


 • Kódování / dlouhé kódy
 • Kódování II (ve vývoji)
 • SFD odemčeny
 • Kódy dílčí kontrolní jednotky
 • Změna diagnostické služby
 • Reset kontrolní jednotky (UDS) 
 • Hledání přihlášení (ve vývoji)
 • Bezpečnostní přístup
 • Bezpečnostní databáze
 • Adaptace / Dlouhá adaptace
 • Poruchový kód Zmrazit snímek
 • Základní nastavení
 • Automatický kód brány (ve vývoji)
 • Seznam kódů instalace brány
 • Kódování/Dlouhé kódy/Vývoj adaptačních štítků (ve vývoji)
 • Vývoj štítků živých dat (ve vývoji)
 • Záloha kontrolní jednotky 
 • EEPROM (ve vývoji)

Kódování jsme připravili za vás! 

Běžní uživatelé bez speciálních znalostí mohou aktivovat nebo deaktivovat funkce vozu prostřednictvím funkcí kódování jediným kliknutím – aplikace One-Click-App. 

Abychom splnili potřeby všech řidičů, vyvinuli jsme všechny požadované jedinečné aplikace – je jich více než 700 – a rozdělili jsme je do následujících kategorií:

Servis Resetování servisních a kontrolních kontrolek

(Reset servisního intervalu oleje, výměny brzdových destiček apod.)

Dodatečná montáž Přizpůsobte dodatečné součásti vozidla po jejich instalaci (LED osvětlení SPZ, snímače hladiny kapaliny do ostřikovačů apod.)

Úpravy Podle svých potřeb upravujte a aktivujte různé funkce vozidla pro zajištění pohodlí: 

 • upravujte nastavení světel vozu (denní svícení za jízdy, pohyblivé světlomety pro průjezd zatáčkami apod.) 
 • nastavení systému ovládání funkcí zajišťujících pohodlí (zamykání dveří vozu, pohodlné otevírání/zavírání oken apod.) 
 • odemknutí skvělých vizuálních funkcí (protáčení ručiček ukazatelů, optické parkovací systémy apod.) 
 • přidávání dalších funkcí (časovač kola, nabídka nastavení multimédií apod.) 
 • deaktivace nechtěných funkcí (zvuková signalizace, varování při nezapnutých bezpečnostních pásech apod.)

PŘÍSTUP:
Automatická identifikace vozidla z VIN

Připojené identifikační číslo vozidla (VIN) – unikátní kombinace 17 písmen a čísel, která je přiřazena vozidlu, když je hotové, a zobrazuje jedinečné vlastnosti vozu, jeho specifikace a výrobce.

Čtení kódů diagnostických problémů ze všech kontrolních jednotek

Kódy, které používá OBD systém ve vozidle, aby vás informoval o problému. Každý kód odpovídá závadě, zjištěné na vozidle. Když vozidlo detekuje závadu, aktivuje příslušný kód závady (motor, převodovka, ABS, airbag, multimédia, klimatizace, apod.)

Čtení informace z kontrolní jednotky

Podrobné informace o kontrolních jednotkách, které kontrolují systém nebo podsystémy ve vozidle (číslo části, číslo softwaru, kódování, apod.)

Čtení informace o kontrolní pod-jednotce (podsystému)

Podrobné informace o podsystémech kontrolních jednotek.

Pokročilá identifikace UDS

Poskytuje informace o kontrolní jednotce např.: režim diagnostiky, číslo části hardwaru.

Stav baterie

Zdraví autobaterie. Napětí a nabití.

Měřidla

Různé parametry vozidla (napětí baterie, pozice zrychlení, apod.) Jsou to nejoblíbenější údaje, které každý řidič potřebuje.

Data naživo

Senzory vozidla, reléový spínač a reléový vstup v reálném čase během provozu motoru.

Diagramy dat naživo

Údaje v reálném čase upravené do grafu.

Zabezpečení přístupu

"Přihlašovací kód (5 číslic), u některých funkcí jako kontrola jízdy, které jsou vyžadovány z důvodu zabezpečení před uvedením hodnot programování. "

Vyhledávač přihlášení

Vyhledávač přístupového bezpečnostního kódu (5 číslic).

KONTROLA:
Informace o vozidle

Najít informace o vozidle, modifikace modelu, změna foto vozidla.

Dílna aplikace na jedno kliknutí

Nastavení servisu a kontrolních světel pomocí připravených funkcí programování.

Modifikace aplikace na jedno kliknutí

Úprava ostatních částí vozidla po instalaci s připravenými funkcemi programování.

Úpravy aplikace na jedno kliknutí

Úprava a aktivace jednotlivých poskytovaných funkcí vozidla pro vaše potřeby s připravenými funkcemi programování.

Autodílna

Kontrola seznamu vozidel, které byly propojené s uživatelským účtem nebo přidány použitím VIN (identifikační číslo vozidla VIN).

Uživatelský manuál

Kontrola připravených manuálů pro vybrané vozidlo. Ne všechna vozidla mají připravené manuály, pokud není aktivní menu, znamená to, že vaše vozidla momentálně nemá manuály

Fórum OBDeleven

Přístup k funkcím diskuze vybraného vozidla na fóru OBDeleven.

Databáze podporovaných vozidel

Kontrola podporovaných vozidel u OBDeleven (a kontrola aplikací na jedno kliknutí dostupných ve vašem vozidle).

Profilové statistiky

Prohlédnout si aktivity v diagnostice, programování a ve vývoji ve vašem profilu.

Pomocník při hledání informací o závadě

Najít informace o kódu závady na Google.

Peněženka

Přehled statistik koupených, zdarma získaných a spotřebovaných úvěrů. Každá akce s úvěry se zde zaznamenává.

Jazyky

Aplikace pro použití v 29 různých jazycích

NASTAVENÍ:
Vyčistit kódy závady ve všech kontrolních jednotkách

Vyčistit pasivní a nastavit aktivní závady pro informaci o tom, co je nutné opravit.

Sdílet kompletní informaci o kontrole

Sdílet diagnostickou zprávu o nezbytných a případných opravách s technikem nebo kamarádem.

Sdílet úpravy vozidla a programovací historii

Sdílet zprávu o tom, které úpravy byly udělány při programování vozidla.

Historie kontrolní jednotky

Kontrola záznamů kontrolní jednotky např. kódování vstupní brány, kódování, dlouhé kódování, adaptace, základní nastavení, kódování II, diagnostické procedury, aplikace, zpětná vazba, závada, celá obrazovka.

Záznam související historie vozidla

Kontrola informací o všech vozidlech připojených k vašemu účtu OBDeleven: kdy a jaké úpravy byly udělány.

Historie úprav na vozidel

Kontrola záznamů úprav, které byly na vašem vozidle provedeny.

Vyhledat kód motoru

Najít kód motoru ohledně informace jako např. objem motoru, válce a druh paliva.

Vyhledat kód vybavení

Najít kódy pro vybavení vozidla. Každé vozidlo má vlastní kódy vybavení.

Vyhledat kód závady

Najít kód závady ohledně více informací jako např. název závady.

Resetování kontrolní jednotky (UDS)

Naprogramování uvedením do výchozího stavu ve třech úrovních, jako opětovné nastavení kontrolní jednotky, po restartu zapalováním a po připojení autobaterie.

Změna servisu diagnostiky

Změna procedury, jestliže kontrolní jednotka odmítá přijmout kódování nebo úpravu prostřednictvím standardní diagnostiké procedury.

PROGRAM:
Kód závady Rámec pro vyřazení

Zaznamenává se jako ujetá vzdálenost vozidla, když se objeví závada.

Kódování kontrolní jednotky / kódování II / dlouhé kódování

Nastavení jednotlivých možností v kontrolním modulu programováním.

Kontrola pod-jednotek (podsystému) kódování / dlouhé kódování

Nastavení jednotlivých možností v podsystémech - 'otrocké' panely některých kontrolních jednotek - naprogramováním.

Vstupní brána instalační seznam

Vstupní brána slouží jako informační most mezi různými komunikačními sítěmi ve vozidle. Umožní instalaci nebo odinstalaci kontrolních jednotek ve vstupní bráně.

Adaptace

Editace nebo změna určitých hodnot nebo nastavení v kontrolních modulech.

Test výstupu

Testování elektrických výstupů kontrolního modulu (a sítě, které jej spojují s různými zařízeními).

Základní nastavení

Zadání nových kalibračních hodnot na kontrolní jednotce (senzor úhlu řízení, AC klapky motoru, brzdové destičky změna režimu začátek / konec linie).

Stáhnout aplikaci OBDeleven